Vores service

Siden december 2004 har vi, Michael og Ann Christensen, dannet rengøringsfirmaet RAP REN,
vi er kun os selv, fordi vi er overbeviste om, at det giver kunden mere tryghed, at vi på den
måde, kan medvirke til, at skabe et godt gensidigt tillidsforhold, mellem os og kunden.

Vi har altid i den tid, vi har eksisteret som RAP REN, nydt positiv respons fra vore kunder,
som udtrykker fuld tilfredshed, på alle punkter. Det ser vi som en følge, af at, stabilitet og kvalitet,
er det som RAP REN står for. Vi lægger hele vores krop og sjæl i den service vi udfører, bevidste om,
at kvaliteten, er RAP RENs sjæl. Med andre ord, hvis vi ikke gør vores arbejde 100 %, skaber vi ikke glæde,
ved at hjælpe andre, gennem det, som er blevet vores liv og til dels vores identitet; rengøringsfirmaet
RAP REN. Vi er hele tiden, bevidste om, at vi selv er ansvarlige for hvor lang tid, vi skal eksistere som
rengøringsfirmaet; RAP REN, og derigennem bevare vore kunder, det ligger simpelthen, generelt i kvaliteten.

Ved fast rengøring, udfærdiger vi altid en rengøringsaftale, som passer nøjagtig til deres behov,

hvad enten det er privatrengøring eller erhvervsrengøring det drejer sig om.

Med Venlig Hilsen

Michael og Ann Christensen

RAP REN